Det är en förmån att som författare tränga närmare och gestalta människor från en förgången tid. Att se sin egen existens på håll ger större frihet och förståelse. Att därefter iscensätta berättelsen och sedan i en roll gestalta en medmänniska från en annan epok förstärker upplevelsen av att tiden upphävs. Det förflutna och samtiden blir ett. Nuet reduceras till en passage i det både fantastiska och tragiska äventyr som vi kallar liv.

När jag genom historiens prisma ser vår egen tid framträder tydligare de strukturer som komplicerar tillvaron. Det tycks som om vi sitter fast i vår egen historia och upprepar destruktiva handlingsmönster. Vi skördar inte bara resultatet av vår egen sådd. Vi tvingas också smaka de bittra frukterna av andras misstag och maktfullkomlighet